عکسهای نوه ی گلم محمد صدرا و مهراد خانی

بسم الله الرحمن الرحیم


خداوند کودکان را دوست دارد پس ما نیز آنان را دوست بداریم و برای تربیتشان تلاش کنیم وشاهد رشد ونمو آنها باشیم و لذت ببریمajnk9w.jpg

2lc4rv5.jpg

پاکدشت
hs53es.jpg

fw3eq1.jpg


o5zt79.jpg

2mo2rme.jpg

14yajy1.jpg

پاکدشت

<br/><a href="http://oi67.tinypic.com/efnyoo.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

214qrfp.jpg


پاکدشت

16c7wj9.jpg

116mm81_th.jpg

hs53es.jpg

568274_WFtepktC.jpg

2a4x1t3.jpg

پروردگارا به حق خون گلوی شش ماهه امام حسین ( ع ) در دشت نینوا

تمام فرشتگان الهی و دسته گل هایی که هدیه و امانتی الهی است در دستان پدران زحمت کش و فدا کار و مادران مهربان که با شیره جانشان آنان را تغذیه می کنند و شاهد لحظه به لحظه ی رشد و نمو شان هستند: از تمام بلیات و خبائث حفظ کن   

{ آمین یا رب العالمین}


e9hv0k.jpg

568274_U6U9gX2M.jpg

14yajy1.jpg

o5zt79.jpg

2ivnpk6.jpg


116mm81.jpg


2v3igww.jpg

پاکدشت

muha8j_th.jpg

2v3igww.jpg

<br/><a href="http://oi65.tinypic.com/2irgwo.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

rbksrc.jpg

2w3dvms.jpg

rbksrc.jpgپروردگارا این فرشتگان الهی از تمام خبائث و بلایا حفظ کن

آمین

:0


file:///F:/aks%20koli/aks%20kolli%20khanevadeh/farzadan/laila/mahran/aks/New%20folder/1%20(34).jpgfile:///F:/aks%20koli/aks%20kolli%20khanevadeh/farzadan/laila/mahran/aks/New%20folder/1%20(34).jpgfile:///F:/aks%20koli/aks%20kolli%20khanevadeh/farzadan/laila/mahran/aks/New%20folder/1%20(34).jpgfile:///F:/aks%20koli/aks%20kolli%20khanevadeh/farzadan/laila/mahran/aks/New%20folder/1%20(34).jpgfile:///F:/aks%20koli/aks%20kolli%20khanevadeh/farzadan/laila/mahran/aks/New%20folder/1%20(34).jpg

:0


:0

:0

/ 0 نظر / 150 بازدید