مطالب خواندنی گوناگون طنز

کاسب شیاد

هست بقال سر کوچه ما کاسب بسیار کلک -- حقه تر از چرخ و فلک - رحم ندارد به من و احمد و محمود و ملک - هست مرامش که همیشه بکشد چند تومانی بروی پنیرو عدس و روغن صابون و نمک - الغرض این کاسب بی رحم و مروت که بود ظاهر او مومن و خیلی غلط انداز وجودش همه انباشته گردیده ز حرس و کلک و آز بدین راه و روش جنس فروشد به من و کل تقی و فخری و عباس و حسین و حسن و احمد و مش قاسم و ایوب و شهین خانم و میز جعفر و محمود و ابول خان زغالی - چند وقتی که ز اجحاف و ز شیادی و بی رحمی یارو سپری شد همه ی مشتریانش ز علی خان و  ز محمود و صفر و اقدس و پروین و قمر جمله  برفتند به دکان دگر- خلوت و بی مشتری و بی همه کس ماند چون دکان پر از جنس و ماست و کره و روغن او -- نقشه ی بسیار مهمی بکشید او که ز چرچیل و ز ناپلئون و هیتلر نکشیدند .چنین نقشه ی عالی -- نقشه ی عالی اش این که بنوشت به یک کاغذ زیبا و بچسباند به شیشه که یکی کیف در اینجا شده پیدا پراز اسکن و قبض و سندو دسته چک و اوراق بهادار دگر است - هر آنکس بود صاحب ان زود بیاید به همین جا بدهد خوب نشانی که چه مبلغ توی آن پول و چک و سفته بود تا که دو دستی بسپارم به او کیف و همه محتویاتش همه مشتریان و همه رهگذران چون بخواندند چنین کاغذی از او بدل خویش بگفتند عجب آدم با حق و حقیقت شده بقال سر کوچه سپس روی نمودند دوباره سوی بقالی او آمنه و هایده و اصغری و اکبری و احمد و همسایه ی پایینی و بالایی و زیری و جنوبی و شمالی مدتی هست که اعلامیه ی حضرت بقال روی شیشه عیان باشد و  در دکه ی او در همه اوقات شب و روز بسی مشتری از جنس نر و ماده و هم کودک و هم پیر و جوان باشد و آقای فروشنده به دکان پی انداختن جنس دوان باشد و هر چند که جنسش همگی بنجل و ناجور و گران باشد او محبوب به پیش همگان است ولی نیست ز پیدا شدن صاحب آن کیف کذایی خبری بلکه نبوده است از آن در همه  دنیا اثری  - کیف پر از اسکن و آن سفته و چکها و فلان صاحب بیچاره که آن کیف فتاده است  ز جیبش همه باشد خیالی :نیشخند

مکه ی معظمهقبرستان ابوطالب

قبرستان ابوطالب درمکه معظمه

 آیا می دانید چه انسانهای با عظمتی در دل این خاک آرامیده اند ..........پس چرا

 عادات و رسوم نکوهیده

 گربه ها نیز مانند آدمیان در شب زفاف و عروسی عادت نکوهیده و رسوم زشتی دارند و از شب تا بوق سگ روی پشت بامها و بر سر دیوارها و شیروانیها با صدای نتراشیده و نخراشیده و با بوق و کرنا خواب و آسایش و آرامش را بر همه حرام  می کنند

کوس رسوایی خویش را بر سر هر بام و بر زنی می کوبند و عالم و آدم . جن و بشر را از کاری که باید پوشیده و نهان باشد با خبر می سازند و حواس همه را پرت کرده و فیل همه را بیاد هندوستان می اندازند

این ریا کاری و خود نمایی و حماقت و نادانی در میان آدمیان . به ویژه در میان آدمهای قرن تسخیر فضا و در میان کسانی که خودشان را از دیگران داناتر و آدمی تر می پندارند  نیز فراوان است و در شب عروسی با بوق و کرنا و بلند گو و ارکستر و رقص و پایکوبی و باده گساری و عربده کشی و چاقو کشی و نفس کشی و .......کشی و با بوقهای گوش خراش ماشین های همراهان عروس و داماد خواب و آسایش را بر همسایگان و بر همه ی مردم حرام می کنند و تا بوق سگ با بوقهای ممتد اتومبیلهایشان و با عربده کشی و آوازه خوانی دستجمعی در خیابانها پرسه می زنند و گویا می خواهند به گویند که

ایهاناس بدانید و آگاه باشید که

امشب عروس ما  ..دختر ما ..خواهر ما ..همسر ما ..و ناموس ما .........می شود

عروس و داماد هم از هم نفس کش میخواهند

 

 خاستگاری خر

 

خری آمدبه سوی مادر خویش

                                       بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش

                                                                          برو امشب برایم خاستگاری

اگر تو بچه ات را دوست داری

                                     خر مادر بگفتا ای پسر جان

                                                                       ترا من دوست دارم بیشتر از جان

ز بین این همه خرهای خوشگل

                                        یکی را کن نشان چون نیست مشکل

                                                                         خرک از شادمانی جفتکی زد

کمی عر عر نمود و پشتکی زد

                                       بگفت مادر به قربان نگاهت

                                                                    به قربان دو چشمان سیاهت

خر همسایه را عاشق شدم من

                                      به زیبایی نباشد مثل او زن

                                                                       بگفت مادر برو پالان به تن کن

برو اکنون بزرگان را خبر کن

                                   به آداب و رسومات زمانه

                                                                    شدند داخل به رسم عاقلانه

دو تا پالان خریدن پای عقدش

                                  خریداری نمودند یک طویله

                                                                  همان طوری که رسم است در قبیله

خر عاقد کتاب خود گشائید

                                  وصال عقد ایشان را نمائید

                                                                     دوشیزه خر خانم آیا رضائی

به عقد این خر خوش تیپ در آئی

                                      یکی از حاضرین گفتا بخنده

                                                                     عروس خانم به گل چیدن برفته

برای بار سوم خر بپرسید

                                   که خر خانم سرش یکباره جنبید

                                                                        خران عر عر کنان شادی نمودند

به یونجه کام خود شیرین نمودند

                                          

                                           به امید خوشی و شادمانی

 

                                            برای این دو خر در زندگانی

 

                                                      

 خر حیوانی با هوش و با وفا

 

.: شعر طنز(یاد از آن روزی که بودم اولی)  :.

یاد آن روزی که بودم اولی
ناز و طناز و عزیز و فلفلی

شاه خانه بودم و با داد و دود
هر چه را میخواستم آماده بود

وای از آن روزی که آمد دومی
نق نقو و بد ادا و قم قمی

من وزیر گشتم و افتادم زجا
دومی به جای من گردید شاه

تا به خود آیم و خودداری کنم
سومی آمد و او شد خواهرم

دختری زیبا و خوش رو مثل ماه
من و داداشم کشیدیم سوز و اه

جای سبزی و گل در زندگی
سر رسید از گرد راه چهارمی

دیگر آن خانه برایم تنگ شد
سبزی گل در نگاهم سنگ شد

داشتم میکردم عادت ناگهان
پنجمی هم پا گشود بر این جهان

گر چه بهر سوختن ۵ تن کافی نبود
ششمی هیزم شد و ما مثل دود

ناصر و منصور و شهناز و شهین احمد و فرهاد …
هفتم مهین خانمان گردید در هم بر همی

سه قلو شد هشتمی و نهمی و دهمی
ای امان و ای امان و ای امان ای امان از دست بابا و مامان

مادرم شد بار دیگر حامله
این که آید تیم فوتبال کامله

ناصر و منصور و شهناز و شهین
احمد و فرهاد و مهناز و مهین

علیمردان خان گل و معصومه جان
آخری هم میشود دروازه بان !!!!

 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

       

 

 

 

 

 

ای دل تو چرا از دو جهان بی خبری

                                             روز و شب اندر طلب سیم و زری

سرمایه تو در دو جهان یک کفن است

                                            آن هم بگمانم که بری یا نبری

***************
من : وقتی پا در رکاب اسب می نهی بر بال تاریخ سوار شدهای شمشیر و عمل تو ماندگار می شود چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادیاشان را از بازوان و اندیشه ما می خواهند. پس با عمل خود می آموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبوده اند .و آنان خواهند آموخت آزادی شان را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند. (نادر شاه)

 
==========

من همینم که هستم

شـــاخ نیستم ، چون گاو نیستم

خاص نیستم چون عقده ندارم

بالا نیستم ، چون پرچم نیستم

فقط یه آدمم

چیزی که خیلی ها نیستن ...

+++++++++

 

*****جملات طنز فک و فامیل ما داریم؟*****

زن داداشم برگشته به داداشم می گه :
اگه چی بشه تو منو می بری طلاق می دی ؟
داداشم خیلی جدی برگشته می گه :
اگه سکه برگرده به همون ۴۰۰ تومن !

فک و فامیله داریم ؟

 با کلی شوق و ذوق رفتم خونه
می گم پدر جان استادمون گفت بین همه ی کلاس ها من بالاترین نمره رو گرفتم
می گه : ببین دیگه بقیه چقدر خنگن
فک و فامیله داریم ؟

یه فامیل داریم اون زمان که جومونگ نشون می داد
۱۴ هزار تا صلوات نذر کرده بود که جومونگ نمیره
فک و فامیله داریم ؟

با بابام تو یه ماشین بودیم
بعد ۲ نفر خارجی‌ سوار شدن
بابام رفت بپرسه اهل کجایین؟
خیلی‌ با اعتماد به نفس با یه لحن سوالی‌ گفت: mede in ؟
فک و فامیله ما داریم ؟

مامانم هر وقت پشت تلفن می خواد با خالم تیریپ صمیمیت برداره
می گه جوجه هات (بچه هات) چی کار می کنن
خاله منم می گه خوبن توله تو چی کار می کنن
فک فامیله ما داریم؟

ما یه رسم خانوادگی داریم اونم اینه که وقتی سفره غذا رو پهن می کنیم
یا آب میاریم لیوان نمیاریم یا لیوان میاریم آب نمیاریم
این رسم در کل فامیل ما هستش و نسل به نسل منتقل میشه.
کلا خود درگیری داریم!

کل فامیل می دونن که من تیک دارم دست خودم نیست چشمک می زنم
وقتی میرم پیش خالم هر یک ربع  نیم ساعت بهم می گه چیه خاله کاری داری؟
فک و فامیل داریم؟

برادر زادم چهار سالشه زنگ زده می گه
عمه اون اسباب بازیه که گفتم حتما برام بخری ها
اگه یادت رفت زنگ بزن بهم تا یادت بیارم

 به مامانم می گم بزرگترین آرزوت چیه؟
می گه : بزرگ بشی زود زنت بدم با زنت دعوا کنم
حوصلم از این یک نواختی زندگی سر رفت
فک فامیله ما داریم؟

 بابام هرشب که میخاد بخوابه میاد دره اتاقه هرکدوم از ما (سه تا خواهریم) میگه فردا میرید دانشگاه؟
می گیم نه فعلا تعطیله بعد صبح ساعت ۶ میاد سه تامونو بیدارمی کنه میگه کلاس ندارید!
دیرتون نشه! بابائه دارم؟ فک و فامیله داریم؟

زنداداشم جلو روی من به بچش میگه تو روح عمـــــــــــــت !

*****جملات طنز فک و فامیل ما داریم؟*****

بابام اومده باد انداخته تو غبغبش می گه برو چک کن برات یه ایمیل فرستادم
رفتم چک کردم میبینم یه ایمیل خالی زده سابجکتشو گذاشته ما میتوانیم
بابائه داریم ؟
فک و فامیله داریم؟

از افتخارات ِ مادربزرگم اینه که دووس پسر نداشته
خب وقتی در سن ۱۰ سالگی ازدواج کردی
دلت می خواسته دووس پسر هم داشته باشی ؟

داشتم ماشین رو دنده عقب می‌آوردم تو حیات
مادرم اومده فرمون میده … بیا … بیا … بیا … نیا !
لوله آب شیکست خاک به سر !

بابام بهم گفت پدر سگه کره خر !

دچار بحران شخصیتی شدم چطور همچین چیزی ممکنه؟

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 مادر وفرزند حلبچه ای

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ


خلاصه داستان چهارم: حکایت پادشاه جهود که در هلاک دین عیسی سعی می کرد

تهیه کننده حاج یوسف راه چمن سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢

پادشاهی از جهودان بود که پیروان عیسی را آزار می داد تا به دین و فرقه او بگروند ، پس نقشه شومی کشید . بتی را کنار تل بزرگی از آتش گذاشت و از همگان خواست که یا بت را سجده کنند یا خود را در آتش افکنند . ماموران شاه زنی که طفلی در بغل داشت به آنجا آوردند به او فرمان دادند تا بت را سجده کند در غیر اینصورت او را به آتش خواهند افکند. زن امتناع کرد.ناگزیر طفلش را گرفتند و در آتش انداختند. کودک در میان آتش به سخن آمد : که ای مادر اگر چه به ظاهر در اتش هستم اما حالم بسیار خوب است . تو هم چون من به آتش درآ تا برهان حق را ببینی، و همچون ابراهیم آتش را چون گلستان تجربه کنی. زمانیکه از تو متولد شدم ، ترس بسیار داشتم اما بعد از تولد دریافتم که از زندان رحم آزاد شدم و حال نیز تولد دیگر را تجربه کردم. گویی از زندان این جهان رها شدم.ترا به حق مادری به حرفم گوش کن و به درون آتش بیا و ببین که این اتش سوختنی در پی ندارد. از دیگران نیز دعوت کن تا چون ما ، به این میهمانی بیایند و از این سفره نعمتی که سلطان گشوده است تناول کنند. و به این ترتیب کودک فریاد می زد تا همگان از خود بی خود شدن و فوج فوج خود را به آتش می انداختند و کار به جایی رسید که ماموران بر آن شدند تا در مقابلشان بایستند و مانع آنها شوند. سلطان بهت زده به مردم و به آتش نگاه می کرد و نیک می دانست که کرده خودش روزی گریبانش را خواهد گرفت . از شدت خشم رو به آتش کرد و گفت: آن طبیعت سوزاننده ات کجاست؟ چرا نمی سوزانی که مردم اینچنین رقصان به سویت می آیند؟ چه کسی ترا جادو کرده است؟ نکند که طبع و سرشت تو تغییر کرده؟  آتش در جواب گفت: طبع من تغییر نکرده من همان آتشم.اما بدان که شمشیر خداوندم  و تنها به فرمان او عمل می کنم.مگر سگانی که جلوی چادر ها به نگهبانی می ایستند را ندیدی که چگونه نزد میهمان دم تکان می دهند و آرامند؟اما چون غریبه ببینند همچون شیر بر آنها حمله می کنند! من که از سگ کمتر نیستم. بدان که باد و خاک  آب و آتش آفریده خداوندند و برای تو مرده اند اما در محضر حق زنده اند و گوش به فرمان.

شاه با تعجب به آتش نگاه می کرد چندی از درباریان به نزدش آمدند و گفتند : ستم را از حد مگذران و بیش از این بر مردم ظلم مکن. شاه خشمگین فرمان داد تا همه را زنجیر کنند و به زندان افکنند.

اینچنین بود که خداوند به آتش فرمان داد تا حلقه ای به دور او و سایر درباریان ببندد وجمله آنان را سوزاند و خاکستر کرد.


داستان چهارم: حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی می نمود

تهیه کننده حاج یوسف راه چمنی - دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢

                      

در اینجا صرفا ابیاتی که مربوط به داستان میباشد ذکر شده   

یک شه دیگر ز نسل آن جهود                           در هلاک قوم عیسی رو نمود

سنت بد کز شه اول بزاد                                  این شه دیگر قدم در وی نهاد

آن جهود سگ ببین چه رای کرد                       پهلوی آتش بتی بر پای کرد

کآنک این بت را سجود آورد برست                    ورنه آرد در دل آتش نشست

یکزنی با طفل آورد آن جهود                            پیش آن بت و آتش اندر شعله بود

طفل از او بستد در آتش در فکند                      زن بترسید و دل از ایمان بکند

خواست تا او سجده آرد پیش بت                    بانگ زد آن طفل کانی لم امت

اندرا ای مادر اینجا من خوشم                        گرچه در صورت میان آتشم

اندرا  مادر ببین برهان حق                             تا ببینی عشرت خاصان حق

اندرا اسرار ابراهیم ببین                                کو در آتش یافت سرو  و یاسمین

چون بزادم رستم از زندان تنگ                      در جهانی خوش هوای خوب رنگ

من جهان را چون رحم دیدم کنون                 چون در این آتش بدیدم این سکون

اندر  آ مادر به حق مادری                             بین که این آذر ندارد آذری

اندرا و دیگران را هم بخوان                           کاندر آتش شاه بنهادست خوان

بانگ می زد در میان آن گروه                       پر همی شد جان خلقان از شکوه

خلق خود را بعد ازآن بی خویشتن               می فکندند اندر آتش مرد و زن

آن یهودی شد سیه رو خجل                      شد پشیمان زین سبب بیمار دل

رو به آتش کرد شه کای تند خو                  آن جهان سوز طبیعی خوت کو

چون نمی سوزی چه شد خاصییتت           یا ز بخت ما دگر شد نیتت

جادوی کردت کسی یا سیمیاست             یا خلاف طبع تو از بخت ماست

گفت آتش من همانم اتشم                     اندر ا تا تو ببینی  تابشم

طبع من دیگر نگشت و عنصرم                  تیغ حقم هم به دستوری برم

بر در خر گه سگان ترکمن                        چاپلوسی کرده پیش میهمان

ور به خرگه بگذرد بیگانه رو                       حمله بیند از سگان شیرانه او

من ز سگ کم نیستم در بندگی               کم ز ترکی نیست حق در زندگی

ناصحان گفتند از حد مگذران                     مرکب استیزه را چندین مران

ناصحان را دست بست و بند کرد      

/ 0 نظر / 94 بازدید