راه چمن باباگوری

سعی میکنم مطالب خوبی از گذشته های راه چمن بنویسم و همچنین هر کس مطلبی در مورد گذشته و حال روسبای با صفای راه چمن و مردم خوبش دارد به دیده ی منت پذیرا هستم و همچنین هر نوع عکس از راه جمن و دشت جوین

آذر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 94
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
1 پست
اسفند 89
4 پست