عکس های خصوصی مقامات از پهلوی تا کنون

 

روحانی با خانواده عکسی برای اولین بار منتشر می شود

568274_zxFR6rtK.jpg

 آقای رفسنجانی با خانواده

رفسنجانی با خاواده

امیر عباس هویدا نخست وزیر شاه در جمع خانواده

 

امر عباس هویدا با خانوادهامر عباس هویدا با فرح دیبا و پسر شاه

شاه و خانواده اش

شاه سابق با خانواده

بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی با خانواده

بختیار آخرین نخست وزیر شاه

دکتر احمدی نژاد

احمدی نژاد و دامادش پسر مشایی و پسر خودش

دختران شاه سابق

اشرف و فوزیه خواهر و همسر اول شاه

 

568274_pSm23hni.jpg

568274_tEkU4tpT.jpg

568274_97cr6AXL.jpg

568274_IfcZI2kQ.jpg

568274_o8dWIH9a.jpg

568274_pHxnpxSy.jpg

568274_OLDGnepi.jpg

568274_6QUUEmZE.jpg

568274_5lLTBbHk.jpg

568274_qdCST4Fa.jpg

میر حسین موسوی با همسرش

میر حسین موسوی و زهرا رهنورد همسرش

امام در جمع خانواده آقای اشراقی

امام خمینی و اشراقی با خانواده

رئیس ستاد انتخابات کروبی

شاه و فرح دیبا در حرم امام رضا

حاج احمد آقا با پسرش حسن در ترکیه

احمد خمینی و پسرش حسن در سواحل لبنان

خانواده خمینی و اشراقی

خاتمی با خانواده

احمدی نژاد با خانواده

کروبی با نوه اش

خاتمی با خانواده دامادش که عضو ...

رفسنجانی با همسر و فرزندانش

خاتمی در جشن تولد نوه اش

مصدق با نوه اش

ولایتی با خانواده

ناطق نوری

شاه سابق با مادرش

حسن خمینی و فرزندانش و پسر خاتمی

میر حسین موسوی و رئیس ستاد انتخابتیش

568274_M1gqpn0M.jpg

568274_Rb6dABha.jpg

568274_gMyXua32.jpg

568274_ZKZiyHWO.jpg

 

568274_W5m17cHV.jpg

568274_20HIT5DN.jpg

568274_rPDDVt4F.jpg

568274_WJ0gt1lz.jpg

568274_Wor9kA4Q.jpg

568274_xAKIwk29.jpg

568274_TXFr8qtJ.jpg

568274_JbfQRt2U.jpg

568274_9rLxswn2.jpg

568274_Gx24QPsc.jpg

568274_KgRftSaQ.jpg

568274_3dg5GSNT.jpg

568274_VNs9OksE.JPG

568274_fUcui5gG.jpg

568274_wcXAmNEN.jpg

568274_PGCsSI9B.jpg

568274_hZixmmf6.jpg


/ 0 نظر / 418 بازدید